Bỏ túi ngay kiến thức các loại chứng từ cần in cuối năm và cách lưu trữ

Bỏ túi ngay các kiến thức về các loại chứng từ cần in ấn vào dịp cuối năm và cách lưu trữ

Hôm nay hãy cùng chúng tôi Bỏ túi ngay các loại chứng từ cần in cuối năm và cách lưu trữ để biết rõ hơn – dễ dàng hơn trong việc làm chứng từ nhé!

Các chứng từ cần in

Hồ sơ pháp lý công ty

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh
 • Thông báo mã số thuế
 • Tờ khai thuế môn bài
 • Mẫu 08 về đăng ký tài khoản ngân hàng
 • Mẫu 06 đăng ký áp dụng phương pháo kê khai tính thuế GTGT

Quyết toán năm

 • Báo cáo tài chính
 • Quyết toán TNDN kèm phụ lục
 • Quyết toán TNCN kèm phụ lục

Hồ sơ lao động

 • Hồ sơ xin việc của người lao động
 • Hợp đồng lao động văn phòng, bộ phận sản xuất, bộ phận quản lý… kẹp riêng 1 tệp riêng biệt cho dễ tìm và rà soát
 • Các quyết định bổ nhiệm, tăng lương…

 dịch vụ kế toán

Sổ in theo hình thức NKC bao gồm:

 • Sổ nhật ký chung
 • Sổ nhật ký chi tiền
 • Số nhật ký thu tiền
 • Sổ tiền gửi ngân hàng: kẹp sổ phụ cùng chứng từ ngân hàng đằng sau sổ
 • Sổ quỹ tiền mặt
 • Sổ nhật ký bán hàng
 • Sổ nhật ký mua hàng
 • Sổ chi tiết và sổ tổng hợp công nợ phải thu
 • Sổ chi tiết và sổ tổng hợp công nợ phải trả
 • Sổ chi tiết tạm ứng, chi tiết phải thu/phải trả khác.
 • Sổ chi tiết vay/mượn khác.
 • Sổ chi tiết ngân hàng
 • Sổ cái các tài khoản: Có tài khoản nào trên bảng CĐ phát sinh tài khoản thì phải có sổ cái TK đó; các khoản nộp NSNN thì kẹp TK 333, các món vay kẹp TK 311,341, Bảng lương, bảng chấm công kẹp cùng TK 334…
 • Sổ theo dõi TSCĐ, CCDC
 • Thẻ kho/ sổ chi tiết vật tư
 • Bảng tổng hợp nhập xuất tồn từng kho

Lưu ý: Số thứ tự các phiếu phải được đánh và sắp xếp theo tuần tự.

Hướng dẫn cách sắp xếp chứng từ kế toán

Cách 1: Sắp xếp theo bộ chung, bộ riêng

Sắp xếp theo bộ chung:

– Tờ khai thuế quý: GTGT, TNCN, MB, báo cáo SDHĐ BC26….tất cả những cái gì liên quan tới khai thuế thì gộp lại

– Hóa đơn đầu vào và ra sắp theo quy trình tăng dần theo ngày giống trên dịch vụ hoàn thuế gtgt   đã nộp cho cơ quan thuế quan

– Mỗi hóa đơn đầu vào:

Nếu như hóa đơn < 20.000.000 mà thanh toán  bằng tiền mặt: Hóa đơn kẹp với phiếu chi tiền + phiếu nhập kho

Giả sử hóa đơn > 20.000.000 mà thanh toán bằng tiền chuyển khoản: Hóa đơn kẹp với phiếu nhập kho + Ủy nhiệm chi photo +  phiếu hạch toán.

– Mỗi hóa đơn đầu ra:

Nếu như thu ngay bằng tiền mặt: hóa đơn + phiếu thu + phiếu xuất kho

Nếu như thu bằng tiền chuyển khoản: hóa đơn + Phiếu xuất kho + hợp đồng + phiếu báo có photo

Sắp xếp theo bộ riêng:

– Chứng từ ngân hàng:

– Phiếu xuất kho nội bộ (sản xuất, xây lắp): Đóng gộp tất cả thành một tập từ tháng một đến tháng mười hai trong năm phát sinh nếu ít, nếu nhiều thì một tháng là một bộ

– Bảng phân bổ, khấu hao, bảng báo cáo Nhập – xuất – tồn các tài khoản:: 142,242,214, 152 (153;155;….): Đóng gộp tất cả thành một tập từ tháng một đến tháng mười hai trong năm phát sinh

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *